Wie is Molly en waar staat zij voor?

"Van voorlichting tot 'hulp bij recovery', zonder dat je in een hokje word geplaatst!"Dokter Molly Avatar

Het team van Doktermolly.nl streeft ernaar om haar diensten te leveren zónder daarbij te oordelen over haar clienten en de situaties waar zij zich in bevinden. Molly zet zich in om bij te dragen aan een wereld waarin mensen hun vrijheid van mening en keuze uitdragen. Of dit nou politieke-, seksuele-, of substantionele-voorkeur betreft.

"Wat jij doet, dat is jou keuze, en dat moet zo blijven!"

Het zou alleen niet zo moeten zijn dat de keuzes die we maken,  door gebrekkige voorlichting/kennis, ons naar ongewilde situaties leiden zoals: verslavingen, angsten en depressies, afhankelijkheid of zelfs (permanente) lichamelijke schade! Echter is dit, schokkend genoeg, wel het geval op dit moment. De ervaringsdeskundigen van Doktermolly.nl hebben door jarenlange observatie van de Nederlandse dance scene inzichten verkregen die de hedendaagse statistieken ver vooruit zijn. Waar het mis gaat is dat de grootste groep gebruikers in een grijs gebied valt, terwijl juist dáár gemakkelijker, erger kan worden voorkomen.

De weg van recreatief gebruik naar afhankelijkheid kan erg lang zijn en daarom zeer onopgemerkt verlopen. Jarenlang kunnen we ons zelf labelen als 'recreatief gebruiker', terwijl we in werkelijkheid langzaam aan het grijze gebied betreden. Voorbeelden lenen zich waarbij dit proces zich volstrekt over de loop van enkele jaren. Juist doordat dit zo langzaam en gestaag gebeurd is dit vrijwel niet op te merken wanneer we hierin verkeren. En vrijwel altijd voelen we ons nog opper best terwijl we deze weg bewandelen. Pas na verloop van tijd bemerken we dat we wellicht toch niet meer zo feilloos funtioneren als voorheen. Dit kan zich vertalen in ver uit één lopende symptonen, varierend van persoon tot persoon. Van onrust, angst, vermoeidheid of juist slapenloosheid, depressies, lichamelijke klachten zoals onverklaarbare hoofd- of buikpijnen en de lijst gaat eindeloos verder. Hoe verschillend en uit één lopend ze ook zijn, wat deze symptonen allemaal gemeen hebben, is dat ze een teken van ons lichaam zijn dat er iets niet in orde is binnen ons gestel. Elke soort van pijn of aandoening zou in principe als een teken van het lichaam gezien moeten worden. Wanneer we deze signalen leren te begrijpen, kunnen we hier op in spelen door het lichaam van de juiste stoffen en omstandigheden te voorzien of te ontzien. Negeren we deze signalen, dan leiden deze onheroepelijk tot ergere gevolgen. 

Wat uit ons onderzoek is gebleken, is dat er een enorm gat word geslagen tussen de fase van "recreatief gebruik" en de fase waarin iemand word aangemerk als verslaafde. En juist terwijl dit de fase is waarin het overgrote deel alle gebruikers zich bevinden! Ook is dit de fase waar een bewust persoon de signalen/waarschuwingen ruimschoots van te voren kan zien aankomen, hier op reageerd door te handelen, en daardoor zich een hoop ellende bespaard! Het punt waarop iemand zich bewust word van zijn/haar verslaving/afhankelijkheid en/of andere gevolgen en daarom hulp gaat zoeken, kan jaren op zich laten wachten, als het ooit al komt.. Vaak is het dan veel al te laat in de zin van dat de persoon zich al midden in een uitzichtloze situatie bevind. De gevolgen van een verslaving/afhankelijkheid zijn vaak levens veranderend en kunnen jaren in beslag nemen. Doodzonde als we beseffen dat door de juiste voorlichting en support we deze fase van ons leven hadden kunnen doorlopen, en achter ons laten als een tijd waarin we gegroeid zijn als mens en wellicht nog iets hebben kunnen leren!


Molly's Missie

Dokter Molly AvatarDoktermolly.nl heeft haar focus ten eerste gericht op het verschaffen van de juiste informatie, voorlichting en de daarbij horende support en supplementen. Voorkomen is beter als genezen en voorlichting geven we liever als hulp bij recovery. Maar als we ons met bewustzijnveranderende middelen bezig houden, zijn we in werkelijkheid invloed aan het uitoefenen op de stofjes (neurotransmitters) in ons lichaam.

Wanneer we deze lichaamseigen processen beinvloeden, door er zelf substanties (drugs) aan toe te voegen ervaren we de fijne ervaringen die we allemaal delen onder invloed van deze middelen. Op lichamelijk niveau gebeurd er echter iets anders. Omdat de ingenomen substantie door het lichaam moet worden afgebroken, onstaan er "vrije radicalen". Dit zijn afval producten van het verwerkingsproces en deze zijn "neurotoxisch". Dit wil zeggen dat als deze "vrije radicalen" niet op de juiste manier worden opgeruimd door het lichaam, zij een destructieve uitwerking hebben op alle cellen waar ze mee in aanraking komen. In een gezond lichaam, van iemand die geen drugs tot zich neemt, vinden we ook vrije radicalen. Deze komen o.a. van ons eten, of bijvoorbeeld door cosmetica of zelfs de vervuilde lucht die we in ademen. Gelukkig heeft het lichaam hier een verdedegings mechanisme tegen, dat wij kennen als "anti-oxidanten".  Ook anti-oxidanten vinden we van nature in ons lichaam, ons lichaam maakt deze voor deel ook zelf aan, maar het overgrote deel halen we uit onze voeding en/of supplementen. Wanneer de aanwezigheid van toxische stoffen(vrije-radicalen) niet groter is dan de voorraad anti-oxidanten kan het lichaam deze kostenloos opruimen. Maar wanneer er een overschot aan vrije radicalen in het lichaam ontstaat, merken wij hier de gevolgen van als de vermoeidheid/brakheid de dagen na gebruik. Soms denken we dat het wel mee valt, omdat we "alleen wat moe zijn" of misschien wel helemaal geen after effect ervaren. Maar het lichaam is niet berekend op de grote overvloed van vrije radicalen die de niet-lichaamseigen stoffen veroorzaken, en wanneer we dus niet de juiste maatregelen nemen, brengen we onszelf iedere keer weer een klein beetje schade toe. Ons lichaam is van nature oer en oer sterk, en zo kan het jaren duren voordat we ook maar iets merken van de tekorten die heel langzaam zijn ontstaan over het verloop van tijd. 

Door ons lichaam tijdig van de juiste voedingstoffen, anti-oxidanten en mineralen te voorzien in de periodes waarin we die had hardste nodig hebben, kunnen we in de eerste plaats onze vermoeidheid/brakheid tot een minimum beperken. Maar wat nog veel belangrijker is, is dat we hierdoor de kans op schade aanzienelijk verkleinen! Ook wanneer we door overmatig gebruik van één of ander substantie over een langere periode bepaalde lichaamseigen vooraden hebben uitgeput, kunnen we de condities hiervan aanzienelijk verbeteren door middel van het lichaam de juiste voedinstoffen e.d. toe te dienen. Uiteraard zijn er altijd grenzen, en neemt de kans op onomkeerbare schade toe naarmate er over langere tijd niet word geanticipeerd op de overvloed aan vrije radicalen. Hierdoor is het extreem belangrijk dat iedereen die zich met bewustzijnveranderende middelen bezighoud ervan op de hoogte is wat er intern gebeurd. En deze kennis delen, dát is Molly's Missie..

Dokter Molly Info Icon Voorlichting | Dokter Molly Party Support Icon Party Support | Dokter Molly Harm Reduction Icon Harm Reduction | Dokter Molly Recovery Help Icon Recovery Aid
___________________________________________________________________________________________